Vanaf 2021 wordt de terugdraaiteller afgeschaft. Het goede nieuws? Investeren in zonnepanelen blijft interessant, want de Vlaamse Regering voorziet een nieuwe compensatiemaatregel om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren: de investeringssubsidie. Hoe gaat dat precies in zijn werk?

Tot eind 2020 kan elk Vlaams huishouden in principe intekenen op het systeem van de terugdraaiteller. Dat systeem houdt in dat de energie de je zelf opwekt met je zonnepanelen afgetrokken wordt van de netstroom die je verbruikt. Als je over digitale meters beschikt, wordt het teveel aan opgewekte energie tijdelijk ‘opgeslagen’ en kan je die hoeveelheid later opgebruiken. Prosumenten – dat zijn consumenten die niet alleen energie verbruiken maar ook zelf produceren – kunnen nog 15 jaar van deze voordelige situatie genieten, op voorwaarde dat het systeem niet van rechtswege vernietigd wordt.

Premie tot 1500 €

Om het wegvallen van dit voordeel te compenseren, heeft de Vlaamse Regering een investeringspremie ingevoerd voor Vlaamse gezinnen die vanaf 2021 zonnepanelen installeren. De premie bedraagt € 300 per kilowattpiek voor een installatie met een vermogen tussen 0 en 4 kWp, met € 150 extra per kWp voor installaties met een vermogen tot 6 kWp. Dit met een maximum van € 1500 per installatie of maximum 40% van de investeringskosten.

Wat zijn de voorwaarden om voor deze investeringspremie in aanmerking te komen?

  • U hebt een bouwaanvraag die dateert van voor 2014 en de installatie kadert niet binnen een nieuwbouw- of renovatieproject.
  • Het betreft geen uitbreiding van bestaande zonnepanelen.
  • De installatie gebeurt door een erkend aannemer.
  • Het gaat om een installatie met een omvormervermogen van maximum 10 kVa.

De terugverdientijd

Vanaf 2021 zult u duidelijk het verschil voelen wanneer u rechtstreeks gebruik maakt van de energie die u zelf opwekt. Bij zelfverbruik betaalt u helemaal niets. De energie die u opwekt, maar niet meteen opgebruikt, wordt verkocht aan het elektriciteitsnet. Wanneer u zelf extra energie nodig hebt, koopt u die weer terug.

Om uw zonnepanelen terug te verdienen, is het vanaf 2021 dus nog interessanter dat u in grote mate de energie die u opwekt ook zelf verbruikt. Met een zelfconsumptie van 30% kunt u op ongeveer 8 jaar uw installatie terugverdienen. Hoe hoger dit aandeel ligt, hoe sneller u uiteraard uw installatie kunt terugverdienen. Bovendien kunt u ook een thuisbatterij installeren om het zelfverbruik te vergroten.

Conclusie

Ook vanaf 2021 zijn zonnepanelen nog steeds een waardevolle investering, des te meer als u ervoor kunt zorgen dat u de zelf opgewekte energie kunt opslaan of meteen kunt verbruiken.

Zonnepanelen, een waardevolle investering in een mooie en groene toekomst, en dat voelt u ook nog eens aan uw portemonnee. Als u vrijblijvend intekent voor 1 januari 2021 bij Kti-Wti profiteert u bovendien van onze exclusieve najaarskorting van € 500.