BEKNOPTE PRIVACY VERKLARING

Uw persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt door K.T.I.-W.T.I BVBA, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Vierselbaan 40 UNIT 1 en met ondernemingsnummer 0466.383.720.

De gegevensverwerking geschiedt op basis van de contractuele relatie of toestemming als gevolg van uw opdracht en/of offerteaanvraag of op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mede te delen per e-mail aan info@kti-wti.be. U heeft steeds recht ons om inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, alsook beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.  U kan hiertoe steeds een verzoek richten per e-mail aan info@kti-wti.be.

In de uitgebreide privacyverklaring leest u ons beleid inzake verwerking van uw persoonsgegevens.